Garnseleksjon, fangst av fisk av visse størrelser ved bruk av garn med en maskevidde som er tilpasset fiskens kroppsform og den størrelse som skal fanges. Et ørretgarn av nylon på 29 mm (22 omfar) vil for det meste fange ørret som er 25–32 cm lang. Større og mindre fisk fanges også, men disse sitter ikke fast i maskene på samme måte som den fiskestørrelsen garnets maskevidde er beregnet for. Praktisk blir garnseleksjon brukt til regulering av fiskebeskatningen i et vann eller et havområde.