Gammen, glede, fornøyelse, morskap; leve i fryd og gammen, leve i herlighet og glede.