Galapagosskarv, fugleart i skarvefamilien. Forekommer utelukkende på Galapagos, der totalbestanden er mindre enn 1000 par. Har reduserte vingefjær som gjør den ute av stand til å fly. Plasseres iblant i en egen slekt, Nannopterum.