Gainj, aiome, folkegruppe i Madang-provinsen i Papua Ny-Guinea. De teller ca. 1500, og er klassifisert som pygmeer (gjennomsnittshøyde ca. 1,25 m). De driver svedjebruk, og dyrker søtpoteter, yams og taro. Svineavl forekommer, men grisene inngår primært i gaveutvekslinger i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Etableringen av misjonsstasjon og skole, samt innføringen av kaffeplanten, vil trolig innvirke på bosettingsmønster og forventet levealder, som inntil 1980-årene var ca. 30 år.