Fuktighetstillegg er den mengden fuktighet, beregnet i prosent, som legges til et tekstilmateriales tørrvekt for å beregne handelsvekten. Det brukes også i forbindelse med beregning av fiberinnholdet ved fibermerking. Fuktighetstillegget varierer fra fiber til fiber. Se tekstilfibre.