Flygeagamer, krypdyrslekt (øgle) i agamfamilien Agamidae(se agamer). 5–6 ribben på hver side av kroppen er sterkt forlenget og støtter en halvsirkelformet hudfold på hver side av kroppen. De tjener som glidevinger og gjør at dyrene kan foreta svev på over 30 m fra gren til gren. I motsetning til andre svevende dyr, står ikke hudfolden i forbindelse med ekstremitetene hos flygeagamer. I hviletilstand kan glidevingene foldes sammen. Flygeagamer er metallglinsende med mørke flekker og striper. De lever av insekter, som de tar i luften. Kjent fra Sundaøyene og Bakindia. Mest kjent er den flygende drage, D. volans.