Floding, oppfylling av en beholder eller et destillasjonstårn med væske. I et destillasjonstårn kan dette skje når gassens hastighet er så stor at væsken blir hindret i å strømme nedover. Derved oppstår en akkumulering av væske i utstyret.