Firerakselerasjon,, endring avet legemes firerhastighet per sekund der tiden er målt med en klokke legemet bærer med seg. Et legeme som faller fritt, (bare påvirkes av gravitasjon) har null firerakselerasjon. Det er ikke-gravitasjonelle krefter som forårsaker firerakselerasjon.