Filigransarbeider, håndverker som lager og reparerer søljer og andre smykker av gull- og sølvtråd. Filigransarbeideren arbeider i gullsmed-, sølvsmed- eller spesialverksteder. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift.