Filamentet er den glødetråden som sender ut lys fra en elektrisk glødelampe, eller som varmer opp katoden i et elektronrør, eller som selv tjener som katode.