Faresignaler, varsler om at fare truer. Optiske faresignaler gis ved fareskilter, lyssignaler eller signalflagg. Akustiske faresignaler gis ved ringing (f.eks. alarmklokker, klokkebøyer), fløyting (orgelbøyer) eller andre signalapparater som horn, sirener, nautofoner o.l. Se for øvrig Sivilforsvarets varslingssignaler.