Fagoperatør i materialadministrasjon, yrkesutøver som arbeider med materialflyten i produksjonsbedrifter. Dette omfatter inntak og lagring av råvarer, styring av lagerhold og transporten internt i bedriften fra råvarer til ferdig produkt. Ekspedisjon av varer og tilrettelegging for transport til kunde inngår også i arbeidsområdet. Arbeid med kvalitetssikring er et viktig element. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater.