Examen facultatum, obligatorisk, forberedende universitetsprøve særskilt tilrettelagt for fagstudier ved ett bestemt fakultet. Inngår som del av de fleste studieprogrammene med 10 studiepoeng.