Etterretningssatellitt, se elektronisk etterretningssatellitt.