Erexit, : (N.N.) har reist (et minnesmerke, en bygning eller lignende).