N.N. betyr 'jeg kjenner ikke navnet' og er en betegnelse for et navn man ikke kjenner eller ikke vil nevne.