Encyklopedisk, som omfatter alle vitenskaper; meget omfattende, allsidig.