Enantiomorf, det at krystallformer (krystallstrukturer) er speilbilder av hverandre, og dermed ikke kan bringes til å dekke hverandre. Enantiomorfe krystaller er særlig viktig i organisk kjemi. De forholder seg til hverandre som høyre hånd til venstre og mangler symmetriplan og symmetrisentrum. Se optisk aktive stoffer. Ved fremstilling kan man få blanding av de enantiomorfe krystallene eller kun en av dem. Den biokjemiske virkning av slike enantiomorfe krystaller kan være dramatisk forskjellig.