elektronringakselerator

Elektronringakselerator, kollektiv ioneakselerator, kjernefysisk akselerator beregnet til å akselerere positivt ladede partikler til meget høye energier. Virker etter et prinsipp foreslått av den russiske fysiker V. I. Veksler i 1956.

Virkemåte

Man lar elektroner med forholdsvis liten energi (noen få MeV) bevege seg i små sirkelbaner i et magnetfelt. Det dannes da et plasma, som tilføres hydrogenatomer eller tyngre atomer. Ved magnetisk kompresjon splittes plasmaet opp i små bunter eller ringer som består av mange, 1012–1013, elektroner med noen få atomer fanget inne i ringen. Disse ringene eller kollektive ionene med stor negativ ladning ledes inn i en lineærakselerator, der de akselereres på tradisjonell måte.

Energien som kollektivionet får i denne prosessen, blir proporsjonal med ionets ladning, altså med antall elektroner i ringen, men den fordeles i forhold til de enkelte partiklers masse, og blir derfor vesentlig konsentrert i atomkjernene som følger med. Energien per kjerne eller per nukleon kan derfor bli mange ganger større enn den man oppnår ved direkte akselerasjon av et vanlig ion i samme lineærakselerator. Forsøk med elektronringakselerator har pågått ved en rekke laboratorier i Russland, USA, Tyskland og Japan, men er i prinsippet ikke tatt i bruk i kommersielle akseleratorer.

Elektronringakseleratoren har på grunn av at elektronringene kan sammenlignes med røykringer, også blitt kalt smokatron (av eng. 'røyk'), men betegnelsen har ikke slått igjennom.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg