Elektronisk kart, se geografiske informasjonssystemer.