Eikemelde, ettårig urt i amarantfamilien. 30–40 cm høy, kjertelhåret og med sterk lukt. Opprett stengel med lang smal topp. Innført art som opptrer sporadisk på avfallsplasser.