Egyptisk blått er en mettet gråblå farge, litt lysere enn ultramarin.