Edatur, kan utgis; om sensors avgjørelse om at et skrift kan tillates offentliggjort. Vanligere var imprimatur.