Duks, den flinkeste eleven i en klasse eller gruppe. Motsatt: fuks, den dårligste eleven i en klasse eller gruppe.