Dragehale, og dragehode, astrologiske uttrykk for månebanens skjæringspunkter med ekliptikken, henholdsvis ned- og oppstigende knute.