Dråperom, den påbudte minsteavstand mellom gårder i middelalderske tettsteder. Betegnelsen er kjent fra alle de nordiske land.