Domesticus, som hører til huset (lat. domus), hjemlig, innenlandsk; animalia domestica, husdyr.