Dokking er fysisk sammenkobling mellom romfartøyer i bane. Ordet er en fornorsking av det engelske docking.