Den forandring i signalformen som oppstår når et signal forplanter seg gjennom et medium eller i et apparat. Se forvrengning.