Dis- er i latinske ord en forstavelse (foran f i formen dif-) som betyr fra hverandre, i stykker, bort.