Dikselmann, dikslemann, sildevrakerens medhjelper ved kontroll av sildas kvalitet. Dikselmannen åpnet og lukket tønnene ved hjelp av diksel og drivholt, slik at innholdet kunne kontrolleres.