Det arabiske-nubiske skjold, grunnfjellsplate som ligger blottet på hver side av Rødehavet. Strekker seg over områdene til Israel, Jordan, Egypt, Saudi-Arabia, Sudan, Eritrea, Etiopia, Jemen og Somalia. Det arabisk-nubiske skjold grenser til Saharakratonet i vest, og begge disse grunnfjellsplater tilhører det afrikanske skjold og består av neoproterozoiske krystalline bergarter.