Desintegrasjonskurve er i fysikken en kurve som viser desintegrasjonshastigheten for et radioaktivt stoff som funksjon av tiden.