Denatus, avdød, forkortes den. Motsatt: natus, født.