Decretum absolutum, ubetinget gyldig beslutning (spesielt Calvin om predestinasjonen).