Dampkjøkken, egentlig et kjøkken hvor man koker med damp, tidligere brukt om folkekjøkken som solgte billig mat ut fra filantropisk formål. Slike oppstod i Tyskland i begynnelsen av 1800-tallet. Christiania Dampkjøkken, etablert i 1857, var det første i Skandinavia.