Dødningur, borebiller, Anobidae, insektfamilie i ordenen biller. Lever i trevirke i bygninger. Dyrene gir fra seg spesielle tikkelyder som dannes ved at de utvokste billene slår forbrystet mot underlaget i hurtige serier. Navnet har billene fått fordi folk i tidligere tider tok varsler om ulykke og død fra lyden. Se stripet borebille og munkehette.