Munkehette, billeart i familien borebiller. Arten er sylindrisk og svart med gulaktige hårtufser i halsskjoldets bakre fordypninger. Lengde 5–6 mm. Larvene utvikles i råtne grener og stammer av gran og furu. De kan også angripe hustømmer av disse treslagene så sant de er råteangrepet. Veden smuldres helt opp. Ved bekjempelse må vanntilsig stanses og veden impregneres, da tidligere råteangrepet ved kan fortæres selv om den senere er tørket opp. Munkehetten er vanlig over hele landet nord til Finnmark. Hannen lokker til seg hunnen med en tikkende bankelyd som gir en «spøkelsesaktig» lyd i angrepne hus.