Området på skrå bak kjøretøyet, som er vanskelig å se fra førersetet.