Civis, borger; civis Romanus, romersk borger, med romersk borgerrett.