Casing er innen petroleumsutvinning det samme som fôringsrør.