Byggelag er en vanlig, men ikke korrekt betegnelse på boligbyggelag og borettslag.