I sjømannsspråk om en provisorisk kran av to motstilte bjelker.