Brukshund, tidligere brukt i betydningen tjenestehund; nå betegnelse på alle hunderaser som utfører arbeidsoppgaver.