Briggøl, norsk øltype som ble produsert 1972-85. Brigg lignet pils men med lavere alkoholinnhold.