Puss, overflatebehandling med mørtel på støpte og murte vegger og på betonggulv. På vegger brukes mest mursement- eller kalksementmørtel, på gulv alltid ren sementmørtel. Puss bygges ofte opp av flere sjikt, f.eks. grunning, grovstokk og finpuss. Overflaten kan varieres innen vide grenser ved bruk av ulike redskaper og ved farget finpussmørtel.