Brannsølv, sølv som er raffinert ved oksiderende smelting (kupellasjon).