Brabançons, egentlig brabanter; nederlandske leietropper som på 1100-tallet opptrådte som tøylesløse røverbander i Frankrike.