Blokktrinn er det nederste trinnet i en tretrapp. Det er utført som en rektangu­lær treblokk (ofte som to endestykkeblokker med sidebord imellom) festet til gulv, og som trappens vanger hviler på.