Blindtrykk, dyptrykkmetode uten trykksverte, der trykkplaten presser et preg inn i papiret. Blindtrykk er i grafisk kunst blitt eksperimentelt brukt, blant andre av Rolf Nesch i kombinasjon med dyp- og materialtrykk.